Gå direkt till sidans innehåll

Råka och skrattmås

Nyckeltal SE. 7.3. 5

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av råka och skrattmås

Rad-id Fågelart Senaste värdet (par) Datum

0

Totalt

 1534

2022

1

Råka

 1484

2022

2

Skrattmås

 50

2022

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av råka har legat kring 1600 par alltsedan år 2003 men de senaste tre åren har de minskat något. Uppgifterna avser antalet par i hela kommunen. Råkorna inventerades endast en gång före år 1997.

Däremot har antalet häckande par av skrattmås tydligt minskat. Statistiken avser endast hamnområdena men arten har inte häckat i andra delar av kommunen under dessa år. Skrattmåsen har dock inte inventerats varje år sedan år 2011.

Senast uppdaterad: 2022-10-24