Gå direkt till sidans innehåll

Gäss

Nyckeltal SE. 7.3. 4

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av gäss

Rad-id Mätområde Datum Värde (par)

0

Totalt

2003

187

1

Totalt

2004

361

2

Totalt

2005

361

3

Totalt

2010

302

4

Totalt

2011

286

5

Totalt

2012

281

6

Totalt

2013

250

7

Totalt

2014

157

8

Totalt

2015

102

9

Totalt

2016

67

10

Totalt

2017

57

11

Totalt

2018

41

12

Totalt

2019

46

13

Totalt

2020

58

14

Totalt

2021

53

15

Totalt

2022

55

16

Grågås

2003

187

17

Grågås

2004

187

18

Grågås

2005

187

19

Grågås

2010

104

20

Grågås

2011

85

21

Grågås

2012

96

22

Grågås

2013

85

23

Grågås

2014

67

24

Grågås

2015

40

25

Grågås

2016

23

26

Grågås

2017

27

27

Grågås

2018

23

28

Grågås

2019

29

29

Grågås

2020

37

30

Grågås

2021

32

31

Grågås

2022

37

32

Vitkindad gås

2004

174

33

Vitkindad gås

2005

174

34

Vitkindad gås

2010

198

35

Vitkindad gås

2011

201

36

Vitkindad gås

2012

185

37

Vitkindad gås

2013

165

38

Vitkindad gås

2014

90

39

Vitkindad gås

2015

62

40

Vitkindad gås

2016

44

41

Vitkindad gås

2017

30

42

Vitkindad gås

2018

18

43

Vitkindad gås

2019

17

44

Vitkindad gås

2020

21

45

Vitkindad gås

2021

21

46

Vitkindad gås

2022

18

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening

Kommentar

Antalet häckande par av grågås och vitkindad gås har minskat sedan år 2004. Detta beror till stor del på att arbete pågår med att få ner antalet gäss i Malmös parker. För att minska stammen av gäss plockas äggen bort så att gässen därigenom hindras att föröka sig.

De redovisade siffrorna avser antalet häckande par i Innerstaden och Bulltofta i Malmö. Observera att arterna inte inventerades år 2006-2009.

Senast uppdaterad: 2022-10-24