Gå direkt till sidans innehåll

Gäss

Nyckeltal SE. 7.3. 4

Skånes Ornitologiska förening har uppgifter på förekomsten av olika fågelarter i Skåne från olika typer av fågelinventeringar. Här redovisas uppgifter på några arter specifika för Malmö. Endast år med uppgifter från inventeringar visas i diagrammet.

Antal häckande par av gäss

Datakälla: Skånes Ornitologiska Förening
Senaste värdet:
55 par (2022)
Utgångsvärde:
187 par (2003)

Kommentar

Antalet häckande par av grågås och vitkindad gås har minskat sedan år 2004. Detta beror till stor del på att arbete pågår med att få ner antalet gäss i Malmös parker. För att minska stammen av gäss plockas äggen bort så att gässen därigenom hindras att föröka sig.

De redovisade siffrorna avser antalet häckande par i Innerstaden och Bulltofta i Malmö. Observera att arterna inte inventerades år 2006-2009.

Senast uppdaterad: 2022-10-24