Gå direkt till sidans innehåll

Naturareal

Nyckeltal SE. 7.1. 6

Områdena som pekades ut i Malmös naturvårdsplan från år 2012 följdes upp och återinventerader under somrarna 2017 och 2018. Nedanstående statistik är hämtad från denna uppföljning.

Areal natur enligt Naturvårdsplanen

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Försämring Försämring sedan 2012
Senaste värdet:
2087 ha (2018)
Utgångsvärde:
2225 ha (2012)

Kommentar

Den totala ytan av alla områden i 2012 års naturvårdsplan som fanns kvar år 2017-2018 uppgick till 2087 hektar. Fyra områden hade exploaterats och 17 områden hade delvis exploaterats. Sammantaget uppgick den försvunna naturytan till 138 hektar.

Senast uppdaterad: 2023-11-20