Gå direkt till sidans innehåll

Bästa naturvårdskommun

Kompletterande indikator SE. 7.1. 5

Naturskyddsföreningen gjorde under år 2013 och 2017 enkätundersökningar avseende naturvårdsarbetet i Sveriges kommuner. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av dessa redovisningar.

Placering i Naturskyddsföreningens kommunrankning

Datakälla: Naturskyddsföreningen
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2014
Senaste värdet:
81 placering (2018)
Utgångsvärde:
98 placering (2014)

Kommentar

Malmö erhöll 30,5 poäng av 45 möjliga och förbättrade sin placering från plats 98 år 2014 till plats 81 år 2018 bland de 210 svarande kommunerna. Göteborg och Uppsala förbättrade sina placeringar ännu mer och hamnade vid den senaste undersökningen på plats 11 respektive 15. Stockholm förbättrade sin placering något mindre och hamnade på plats 18. Göteborg blev därmed den bästa naturvårdskommunen av Sveriges tre största städer. Bäst i Skåne blev Helsingborgs stad som hamnade på femte plats i hela Sverige och Malmös grannstad Lund placerade sig på plats 24.

Enkäten innehöll bland annat frågor om kommunernas kunskap om olika typer av naturvärden, om skyddade områden och strandskydd, om förskolornas och skolornas tillgång på natur samt om antal tjänster i kommunen för arbete med frågorna. För mer information se rapporterna om "Sveriges bästa naturvårdskommun" hos Naturskyddsföreningen nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20