Gå direkt till sidans innehåll

Jordbruksmark

Nyckeltal SE. 7.1. 4

Uppgifter på varje kommuns åker- och betesareal finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Total areal jordbruksmark i Malmö.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Jordbruksmark

1981

6867

1

Jordbruksmark

1985

6708

2

Jordbruksmark

1989

6299

3

Jordbruksmark

1990

6424

4

Jordbruksmark

1991

6290

5

Jordbruksmark

1992

6260

6

Jordbruksmark

1993

6192

7

Jordbruksmark

1994

6138

8

Jordbruksmark

1995

6125

9

Jordbruksmark

1996

5896

10

Jordbruksmark

1997

5838

11

Jordbruksmark

1998

5649

12

Jordbruksmark

1999

5520

13

Jordbruksmark

2003

5484

14

Jordbruksmark

2005

5304

15

Jordbruksmark

2007

5360

16

Jordbruksmark

2008

5159

17

Jordbruksmark

2009

5186

18

Jordbruksmark

2010

5257

19

Jordbruksmark

2011

5095

20

Jordbruksmark

2012

4920

21

Jordbruksmark

2013

4857

22

Jordbruksmark

2014

4884

23

Jordbruksmark

2015

4882

24

Jordbruksmark

2016

4976

25

Jordbruksmark

2017

4821

26

Jordbruksmark

2018

4952

27

Jordbruksmark

2019

4861

28

Jordbruksmark

2020

4833

29

Jordbruksmark

2021

4801

30

Jordbruksmark

2022

4783

31

Åkermark

1981

6695

32

Åkermark

1985

6544

33

Åkermark

1989

6174

34

Åkermark

1990

6292

35

Åkermark

1991

6168

36

Åkermark

1992

6157

37

Åkermark

1993

6089

38

Åkermark

1994

6036

39

Åkermark

1995

6008

40

Åkermark

1996

5770

41

Åkermark

1997

5693

42

Åkermark

1998

5565

43

Åkermark

1999

5443

44

Åkermark

2003

5274

45

Åkermark

2005

5082

46

Åkermark

2007

5137

47

Åkermark

2008

4946

48

Åkermark

2009

5027

49

Åkermark

2010

4939

50

Åkermark

2011

4791

51

Åkermark

2012

4609

52

Åkermark

2013

4557

53

Åkermark

2014

4588

54

Åkermark

2015

4571

55

Åkermark

2016

4672

56

Åkermark

2017

4518

57

Åkermark

2018

4664

58

Åkermark

2019

4588

59

Åkermark

2020

4559

60

Åkermark

2021

4530

61

Åkermark

2022

4515

62

Betesmark

1981

172

63

Betesmark

1985

164

64

Betesmark

1989

125

65

Betesmark

1990

132

66

Betesmark

1991

122

67

Betesmark

1992

103

68

Betesmark

1993

103

69

Betesmark

1994

102

70

Betesmark

1995

117

71

Betesmark

1996

126

72

Betesmark

1997

145

73

Betesmark

1998

84

74

Betesmark

1999

77

75

Betesmark

2003

210

76

Betesmark

2005

222

77

Betesmark

2007

223

78

Betesmark

2008

213

79

Betesmark

2009

159

80

Betesmark

2010

318

81

Betesmark

2011

304

82

Betesmark

2012

311

83

Betesmark

2013

300

84

Betesmark

2014

296

85

Betesmark

2015

311

86

Betesmark

2016

304

87

Betesmark

2017

303

88

Betesmark

2018

288

89

Betesmark

2019

273

90

Betesmark

2020

274

91

Betesmark

2021

271

92

Betesmark

2022

268

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Jordbruksmarken i kommunen minskade med 18 hektar under år 2022 och sedan år 1981 har nästan en tredjedel av jordbruksmarken försvunnit. Både åkerarealen och betesarealen minskade med 15 respektive 3 hektar vardera under år 2022. Exploatering av jordbruksmark minskar inte bara arealen odlingsbar mark utan även möjligheterna för ett stort antal arter att ha kvar sin hemvist inom kommunen.

Jordbruksmarken i Malmö kommun utgör nästan 30 procent av kommunens landyta och är föremål för ständig konkurrens från olika intressen. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Den höga avkastningen gör att åkermarken inte enbart kan ses som en lokal resurs i produktionssammanhang utan även som en regional och nationell sådan. Jordbruket domineras av spannmålsodling men även sockerbetor, oljeväxter och trädgårdsväxter odlas.

Senast uppdaterad: 2023-05-22