Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad mark

Indikator MP. 9.2. 1

Uppgifter på skyddad mark finns i Statistiska Centralbyråns (SCB) statistikdatabas varifrån dessa siffror på kommunnivå har hämtats.

Areal mark som har formellt skydd

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2011
Senaste värdet:
522 ha (2022)
Utgångsvärde:
282 ha (2011)

Kommentar

Arealen skyddad mark uppgår år 2022 till 522 hektar i Malmö. Detta motsvarar 3,3 procent av landarealen i kommunen. Fyra naturreservat som berör markområden i Malmö har bildats sedan år 2010.

Etappmålet på nationell nivå har varit att till år 2020 skydda minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden för att bidra till att nå nationella och internationella mål om biologisk mångfald. Målet uppnåddes inte då endast 15 procent av Sveriges land- och inlandsvatten var formellt skyddat i december 2020 och målet bedöms enligt Naturvårdsverket inte heller bli uppnått inom den närmsta tiden.

För mer detaljerad information se länk nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20