Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-exponering

Indikator MP. 5.1. 3

Malmöbornas exponering för lokalt genererade partiklar av PM2,5 har beräknats och andelen som exponeras för halter under riktvärdet redovisas här. Riktvärdet som avses här är Naturvårdsverkets förslag på nya preciseringar av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Procent av befolkningen som exponeras för lokalt genererade partiklar under riktvärdet för PM2,5 (1 µg/m³ (årsmedelvärde))

Rad-id Datum Värde (%)

0

2021

54

1

2023

58

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen Malmöbor som exponeras för lokalt genererade partiklar, PM2,5-halter under riktvärdet 1 µg/m³ (årsmedelvärde) uppgår år 2023 till 58 procent.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2021. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att 100 procent av Malmöborna exponeras för PM2,5-halter under riktvärdet år 2030. Jämfört med basåret 2021 var andelen Malmöbor, som exponerades för PM2,5-halter under riktvärdet, 4 procentenheter högre år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-06-07