Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-exponering vid skolor

Indikator MP. 5.1. 4

Beräkningar av hur exponering för PM2,5 ser ut vid förskolor och skolor har utförts och andelen som exponeras för halter under riktvärdet redovisas här. Riktvärdet som avses här är Naturvårdsverkets förslag på nya preciseringar av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Andel förskolor och skolor som exponeras för lokalt genererade partiklar under riktvärdet för PM2,5 (1 µg/m³ (årsmedelvärde))

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2021
Senaste värdet:
85 % (2023)
Utgångsvärde:
79 % (2021)
Målvärde 2030:
100 %

Kommentar

Andelen förskolor och skolor som exponeras för PM2,5-halter (lokalt genererade) under riktvärdet 1 µg/m³ (årsmedelvärde) uppgick år 2023 till nästan 85 procent. Det totala antalet förskolor och skolor var detta år 397 stycken och 336 stycken hade halter under riktvärdet. 228 av 276 förskolor klarade riktvärdet vilket också 108 av 121 skolor gjorde.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2021. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att 100 procent av förskolorna och skolorna exponeras för PM2,5-halter under riktvärdet år 2030. Jämfört med basåret 2021 var andelen förskolor och skolor, som exponerades för PM2,5-halter under riktvärdet, 6 procentenheter högre år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-06-07