Gå direkt till sidans innehåll

PM2,5-exponering vid skolor

Indikator MP. 5.1. 4

Beräkningar av hur exponering för PM2,5 ser ut vid förskolor och skolor har utförts och andelen som exponeras för halter under riktvärdet redovisas här. Riktvärdet som avses här är Naturvårdsverkets förslag på nya preciseringar av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Andel förskolor och skolor som exponeras för lokalt genererade partiklar under riktvärdet för PM2,5 (1 µg/m³ (årsmedelvärde))

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
95,7 % (2021)
Utgångsvärde:
95,7 % (2021)
Målvärde 2030:
100 %

Kommentar

Andelen förskolor och skolor som exponeras för PM2,5-halter (lokalt genererade) under riktvärdet 1 µg/m³ (årsmedelvärde) uppgick år 2021 till nästan 96 procent. Det totala antalet förskolor och skolor var detta år 393 stycken och 376 stycken hade halter under riktvärdet. 262 av 275 förskolor klarade riktvärdet vilket också 114 av 118 skolor gjorde.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2021. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att 100 procent av förskolorna och skolorna exponeras för PM2,5-halter under riktvärdet år 2030.

Senast uppdaterad: 2023-12-19