Gå direkt till sidans innehåll

Kvävedioxidexponering vid skolor

Indikator MP. 5.1. 2

Beräkningar av hur exponering för kvävedioxid ser ut vid förskolor och skolor har utförts och andelen som exponeras för halter under riktvärdet redovisas här. Riktvärdet som avses här är Naturvårdsverkets förslag på nya preciseringar av det svenska miljömålet "Frisk luft".

Andel förskolor och skolor som exponeras under riktvärdet för kvävedioxid (10 µg/m³ (årsmedelvärde))

Datakälla: Malmö stad
Senaste värdet:
19,8 % (2021)
Utgångsvärde:
19,8 % (2021)
Målvärde 2030:
100 %

Kommentar

Andelen förskolor och skolor som exponeras för kvävedioxidhalter under riktvärdet 10 µg/m³ (årsmedelvärde) uppgick år 2021 till nästan 20 procent. Det totala antalet förskolor och skolor var detta år 393 stycken och 78 stycken hade kvävedioxidhalter under riktvärdet. 54 av 275 förskolor klarade riktvärdet vilket också 24 av 118 skolor gjorde.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 5 i miljöprogrammet är år 2020. Målvärdet för nyckeltalet är satt till att 100 procent av förskolorna och skolorna exponeras för kvävedioxidhalter under riktvärdet år 2030.

Senast uppdaterad: 2023-12-19