Gå direkt till sidans innehåll

Malmöbornas exponering för skadliga luftföroreningar.

Indikatorer MP. 5. 1

Trenden för denna indikator kan inte bedömas än. Flertalet nyckeltal har ännu ingen data för senare år än basåret 2021.

De fyra nyckeltalen avseende kvävedioxid och partiklar PM2,5 har ännu inga data för senare år än 2021, vilket är basår för båda dessa luftföroreningar. Det femte nyckeltalet avseende partiklar PM10 uppvisar en förbättring sedan basåret 2019. Trenden för indikatorn ovan kan därför ännu ej bedömas.

Nyckeltalen nedan används för uppföljningen av mål 5 i miljöprogrammet. Mer detaljerad information om miljötillståndet finns i temaområden i menyn här bredvid, se även specifik länk längst ned på nyckeltalssidan.

Senast uppdaterad: 2023-12-19