Gå direkt till sidans innehåll

Bräddat vatten ledningsnät

Indikator MP. 11.3. 2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Rad-id Datum Värde (m³)

0

1995

356900

1

1996

465000

2

1997

338000

3

1998

1251000

4

1999

1363000

5

2000

419000

6

2001

469000

7

2002

569000

8

2003

435500

9

2004

696400

10

2005

312700

11

2006

787400

12

2007

903600

13

2008

704000

14

2009

233504

15

2010

798000

16

2011

860228

17

2012

317362

18

2013

352300

19

2014

1344110

20

2015

114670

21

2016

156100

22

2017

278200

23

2018

107615

24

2019

72743

25

2020

95088

26

2021

352262

27

2022

447256

Datakälla: VA SYD

Kommentar

Mängden bräddat vatten i avloppsledningsnätet ökade under år 2022 jämfört med året innan och uppgick till nästan 450 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste åtta åren. Bräddvattenvolymerna har tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer.

Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Senast uppdaterad: 2023-11-16