Gå direkt till sidans innehåll

Bräddat vatten ledningsnät

Indikator MP. 11.3. 2

När det kommer stora regnmängder kan ledningsnätet inte ta emot allt vatten utan en del vatten måste släppas ut orenat vid speciella bräddavlopp. Mängden vatten som bräddar beräknas och redovisas i avloppsreningsverkens miljörapporter varifrån nedanstående uppgifter är hämtade.

Volym bräddat vatten inom Malmös avloppsledningsnät

Datakälla: VA SYD
Trend:
Försämring Försämring sedan 2020
Senaste värdet:
447256 m³ (2022)
Utgångsvärde:
95088 m³ (2020)

Kommentar

Mängden bräddat vatten i avloppsledningsnätet ökade under år 2022 jämfört med året innan och uppgick till nästan 450 000 kubikmeter vilket var den högsta volymen under de senaste åtta åren. Bräddvattenvolymerna har tidigare under den redovisade perioden ofta legat på högre nivåer.

Under år 2014 uppmättes stora nederbördsmängder både den 29 juni och 4 augusti. Ett rekordregn inträffade också detta året, 31 augusti, med omkring 100-125 mm regn på bara sex timmar.

Senast uppdaterad: 2023-11-16