Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark

Indikator MP. 10.1. 1

Uppgifter på varje kommuns areal av ekologiskt odlad jordbruksmark finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Malmö

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009
Senaste värdet:
7,5 % (2023)
Utgångsvärde:
6,3 % (2009)

Kommentar

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick år 2023 till 7,4 procent. Det var på samma nivå som föregående år men jämfört med år 2009 var det en ökning då andelen var 6,3 procent detta år.

Totalt sett så beror dock den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2023 ökade arealen ekologiskt odlad mark med 27 hektar medan den totala åkerarealen minskade med 420 hektar vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Basår för uppföljningen av detta nyckeltal för mål 10 i miljöprogrammet är år 2020. Jämfört med basåret 2020 låg andelen ekologiskt odlad mark på samma nivå år 2023.

Senast uppdaterad: 2024-05-17