Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark

Indikator MP. 10.1. 1

Uppgifter på varje kommuns areal av ekologiskt odlad jordbruksmark finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Andel ekologiskt odlad jordbruksmark i Malmö

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2009
Senaste värdet:
7,4 % (2022)
Utgångsvärde:
6,3 % (2009)

Kommentar

Under år 2020 minskade andelen ekologiskt odlad mark jämfört med året innan. Den sjönk från 9,7 procent år 2019 till 7,5 procent och låg på samma nivå som år 2018 och många av åren dessförinnan. Andelen ekologisk odlad mark har ökat långsamt under den redovisade 12-årsperioden. Totalt sett så beror dock den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat.

Mellan år 2009 och 2020 ökade arealen ekologiskt odlad mark med 33 hektar medan den totala åkerarealen minskade med 353 hektar vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

För med detaljerad information om både den ekolgiskt odlade och totala jordbruksmarken se länkar nedan.

Senast uppdaterad: 2023-05-22