Gå direkt till sidans innehåll

Möbler

Nyckeltal SE. 13.2. 13

Sedan år 2019 följs hur avtalet för återbrukade möbler och relaterade tjänster används av Malmö stads förvaltningar. I statistiken ingår ej skolförvaltningarna då utbudet av återbrukade skolmöbler är litet samt att höga krav på kemiskt innehåll försvårar användandet av återbrukade möbler.

Inköpssummor avseende nya och återbrukade möbler.

Rad-id Mätområde Datum Värde (miljoner kronor)

0

Återbrukade möbler

2019

2,1

1

Återbrukade möbler

2020

3,1

2

Återbrukade möbler

2021

6,4

3

Återbrukade möbler

2022

7,9

4

Återbrukade möbler

2023

10,3

5

Nya möbler

2019

22,3

6

Nya möbler

2020

18,1

7

Nya möbler

2021

28,1

8

Nya möbler

2022

44,8

9

Nya möbler

2023

34,7

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Den totala inköpssumman avseende återbrukade kontorsmöbler, för Malmö stad förutom skolförvaltningarna, har ökat från 2,1 miljoner kronor till 10,3 miljoner kronor under den redovisade perioden. Totalt sett har andelen inköpta återbrukade möbler ökat mellan år 2019 och 2023, från 8,6 till 23 procent. Det finns dock inte alla typer av möbler/inredning på avtalet för återbrukade möbler, så det är i dagsläget svårt att köpa allt återbrukat. Därför ger siffrorna inte en fullständig bild av andelen återbruk. Trots detta har delar av Malmö stads organisation lyckats att nå en hög andel återbruk de senaste åren.

Statistiken avser här en total inköpssumma för kontorsmöbler på mellan 21,3 miljoner kronor (år 2020) och 52,7 miljoner kronor (år 2022) årligen under den redovisade perioden. Beloppen inkluderar moms.

Andel återbruk beräknas på kontorsmöbler och på alla förvaltningar förutom skolförvaltningarna. Skolförvaltningarna köper också kontorsmöbler men främst andra typer av möbler, därför blir det mest rättvist att göra beräkningen på de förvaltningar som främst köper kontorsmöbler och möbler för hemlika miljöer. Skolmöbler finns därför inte med i redovisningen. Från och med mars 2023 har Malmö stad ett nytt avtal för återbrukade möbler med ett separat delområde för skola. Framöver är det därför möjligt att köpa återbrukade möbler även för läromiljöer.

Senast uppdaterad: 2024-04-23