Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarhetsmärkta varor

Nyckeltal SE. 13.2. 3

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på hållbarhetsmärkta varor inom kategorierna kontors- och skolmaterial samt städkem-, serverings- och hygienprodukter.

Andel inköpta varor med hållbarhetsmärkning inom kategorierna kontors- och skolmaterial samt städkem-, serverings- och hygienprodukter

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017
Senaste värdet:
48,50 % (2023)
Utgångsvärde:
41,97 % (2017)

Kommentar

Den hållbarhetsmärkta andelen har ökat inom de två utvalda kategorierna kontors- och skolmaterial samt städkem-, serverings- och hygienprodukter mellan år 2017 och 2023. Totalt för de två kategorierna sammanlagt har andelen hållbarhetsmärkta varor ökat från 42 % år 2017 till nästan 48,5 % år 2023. Den totala inköpssumman som statistiken för de två kategorierna avser uppgår år 2017 - 2023 till 34, 36, 39, 43, 43,61 respektive 68 miljoner kronor.

De två kategorierna kontors- och skolmaterial samt städkem-, serverings- och hygienprodukter har ett stort utbud av varor i det kommunala inköpssystemet. En stor andel är också hållbarhetsmärkta. Dock finns för ett antal produkter inom dessa områden ingen möjlighet att välja hållbarhetsmärkta produkter då det saknas hållbarhetsmärkning för produktkategorin (t.ex. går det inte att hållbarhetsmärka en avfallspåse) vilket gör att det inte går att nå 100 procent. Statistiken avser beställda varor och det slutligt levererade kan därför skilja sig något om en vara ersatts eller restnoterats.

Vid årsskiftet 2021-2022 genomfördes en förändring av vilka hållbarhetsmärkningar som genererar en symbol för hållbar vara i det kommunala inköpssystemet. Förändringen genomfördes för att förbättra den miljöstyrande effekten. Nu genererar enbart hållbarhetsmärkningar med större miljönytta en miljösymbol i det kommunala inköpssystemet. Detta kan ligga bakom en del förändringar i statistiken för de senaste två åren.

Kontors- och skolmaterial
Inom kategorin kontors- och skolmaterial har de hållbarhetsmärkta varorna ökat från 28,6 % år 2017 till 37,7 % år 2023. Den totala inköpssumman har däremot inte ändrats så mycket mellan år 2017 och 2022 för denna kategori. Den uppgick till 13,2 respektive 16,4 miljoner kronor för dessa två år. Däremot låg andelen på omkring 42 % under år 2018 och 2019.

Städkem-, serverings- och hygienprodukter
Inom kategorin städkem-, serverings- och hygienprodukter har den hållbarhetsmärkta andelen ökat från 50,5 % år 2017 till 52,0 % år 2023. Däremot låg andelen avsevärt högre under år 2021, på hela 71,2 %. Förändringen mellan år 2021 och 2022 beror förmodligen till stora delar på att FSC och PEFC inte längre genererar en miljösymbol i det kommunala inköpssystemet. Inköpssumman som statistiken avser uppgick år 2017 till 20,6 miljoner kronor och år 2022 till 51,2 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 2024-01-29