Gå direkt till sidans innehåll

Hållbarhetsmärkta varor

Nyckeltal SE.13.2.3

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på hållbarhetsmärkta varor inom kategorierna kontors- och skolmaterial, livsmedel samt städ, tvätt och rengöring.

Andel inköpta varor med hållbarhetsmärkning inom kategorierna kontors- och skolmaterial, livsmedel samt städ, tvätt och rengöring

Datakälla: Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2017
Senaste värdet:
72,87 % (2021)
Utgångsvärde:
63,09 % (2017)

Kommentar

Den hållbarhetsmärkta andelen har ökat inom alla de tre utvalda kategorierna kontors- och skolmaterial, livsmedel samt städ, tvätt och rengöring mellan år 2017 och 2021. Totalt för de tre kategorierna sammanlagt har andelen hållbarhetsmärkta varor ökat från 63 % år 2017 till nästan 73 % år 2021. Den totala inköpssumman som statistiken för de tre kategorierna avser uppgår år 2017 - 2021 till 253, 259, 277, 267 respektive 275 miljoner kronor.

De tre kategorierna kontors- och skolmaterial, livsmedel samt städ, tvätt och rengöring har ett stort utbud av varor i det kommunala inköpssystemet. En stor andel är också hållbarhetsmärkta. Statistiken avser beställda varor och det slutligt levererade kan därför skilja sig något om en vara ersatts eller restnoterats.

Kontors- och skolmaterial
Inom kategorin kontors- och skolmaterial har de hållbarhetsmärkta varorna ökat från 28,6 % år 2017 till 40,6 % år 2021. Den totala inköpssumman har däremot inte ändrats så mycket mellan år 2017 och 2021 för denna kategori. Den uppgick till 13,2 respektive 16,5 miljoner kronor för dessa två år. Däremot låg andelen på omkring 42 % under år 2018 och 2019.

Livsmedel
Andelen hållbarhetsmärkta livsmedel ökade från drygt 66 % till drygt 75 % mellan år 2017 och 2021. Statistiken avser här en total inköpssumma på 219 respektive 232 miljoner kronor för år 2017 respektive år 2021. För denna kategori skiljer sig statistiken en del jämfört med den statistik som redovisas i nyckeltalet "Ekologisk mat" överst i menyn på denna sida. Detta beror dels på att siffrorna i nyckeltalet "Ekologisk mat" utgår från det som levererats medan siffrorna här utgår från vad som har beställts, dels på att kopplingen till hållbarhetsmärkningar i kommunens ekonomisystem inte varit helt tillfredsställande. Här har en översyn gjorts och statistik för år 2022 kommer förhoppningsvis att överensstämma bättre.

Städ, tvätt och rengöring
Städ, tvätt och rengöring är den kategori där den hållbarhetsmärkta andelen ökat mest från 50,5 % år 2017 till 71,2 % år 2021. Inköpssumman som statistiken avser uppgick år 2017 till 20,6 miljoner kronor och år 2021 till 27,0 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 2022-02-16