Gå direkt till sidans innehåll

Inköp via småordrar

Nyckeltal SE.13.2.7

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel småordrar (beställningar under 150 kronor) av totalt antal ordrar.

Andel småordrar av kommunala inköp

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

10

1

2018

7

2

2019

7

3

2020

6

4

2021

8

5

2022

7

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen småordrar uppgick under år 2022 till 7 procent vilket innebar en minskning jämfört med föregående år då andelen var 8 procent. Det var dock en ökning jämfört med år 2020 då andelen småordrar var 6 procent.

Det är positivt om andelen småordrar blir så liten som möjligt då leveransen av småordrar innebär både extra kostnader och extra miljöpåverkan i form av exempelvis utsläpp av koldioxid på grund av transporter av enstaka varor.

Senast uppdaterad: 2023-01-26