Gå direkt till sidans innehåll

Inköp via småordrar

Nyckeltal SE. 13.2. 7

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel småordrar (beställningar under 150 kronor) av totalt antal ordrar.

Andel småordrar av kommunala inköp

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

10

1

2018

7

2

2019

7

3

2020

6

4

2021

8

5

2022

7

6

2023

7

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen småordrar uppgick under år 2023 till 7 procent vilket är på samma nivå som föregående år. Det är en minskning jämfört med år 2017 då andelen småordrar var hela 10 procent. Andelen småordrar var som lägst år 2020 då de uppgick till endast 6 procent.

Det är positivt om andelen småordrar blir så liten som möjligt då leveransen av småordrar innebär både extra kostnader och extra miljöpåverkan i form av exempelvis utsläpp av koldioxid på grund av transporter av enstaka varor.

Senast uppdaterad: 2024-01-29