Gå direkt till sidans innehåll

Inköp via e-handel

Nyckeltal SE. 13.2. 9

Uppgifter från kommunens ekonomisystem har sammanställts med avseende på andel varor som beställs via e-handelssystemet.

Andel kommunala inköp via e-handel

Rad-id Datum Värde (%)

0

2017

50

1

2018

59

2

2019

53

3

2020

48

4

2021

50

5

2022

55

6

2023

61

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen varor som beställdes i kommunen via e-handelssystemet uppgick år 2023 till 61 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då andelen uppgick till 55 procent. Det var också den högsta andelen kommunala inköp via e-handel under hela den redovisade perioden.

Beställning av varor sker elektronisk vid e-handel. I Malmö stad ska e-handel alltid vara förstahandsvalet vid inköp. Vid e-handel följs automatiskt Malmö stads ramavtal och Malmö stad kan kontrollera att endast godkända produkter finns tillgängliga för försäljning.

Senast uppdaterad: 2024-01-29