Gå direkt till sidans innehåll

Engångsartiklar av plast inköpssumma

Nyckeltal SE. 13.2. 12

Malmö stads inköp av engångsartiklar av plast har kartlagts för år 2019 - 2022. Inköpsstatistik har erhållits av berörda leverantörer och sammanställningen har gjorts av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Observera att 2019 års uppgifter avser helåret medan 2020 - 2022 års siffror avser perioden 1 november 2019 - 31 oktober 2020; 1 november 2020 - 31 oktober 2021 respektive 1 november 2021 - 31 oktober 2022.

Totalt inköpskostnad per artikel

Rad-id Mätområde Datum Värde (miljoner kronor)

0

Totalt

2019

13,3

1

Totalt

2020

51,6

2

Totalt

2021

67,6

3

Totalt

2022

35,7

4

Bestick

2019

0,2

5

Förkläde

2019

0,4

6

Förkläde

2020

5,8

7

Förkläde

2021

4,6

8

Förkläde

2022

0,7

9

Glas

2019

0,2

10

Haklapp

2019

0,3

11

Haklapp

2020

0,2

12

Haklapp

2021

0,2

13

Haklapp

2022

0,3

14

Handskar

2019

5,5

15

Handskar

2020

28,6

16

Handskar

2021

40,0

17

Handskar

2022

24,4

18

Munskydd

2020

11,7

19

Munskydd

2021

17,0

20

Munskydd

2022

4,8

21

Pennor utan refill

2019

1,0

22

Pennor utan refill

2020

1,6

23

Pennor utan refill

2021

1,3

24

Plastfickor

2019

0,1

25

Plastfickor

2020

0,1

26

Plastfickor

2021

0,1

27

Plastfickor

2022

0,1

28

Plastfolie

2019

0,2

29

Plastfolie

2020

0,2

30

Plastfolie

2021

0,1

31

Plastfolie

2022

0,2

32

Påsar och säckar

2019

3,0

33

Påsar och säckar

2020

2,7

34

Påsar och säckar

2021

3,5

35

Påsar och säckar

2022

4,3

36

Skoskydd

2019

2,4

37

Skoskydd

2020

0,6

38

Skoskydd

2021

0,3

39

Skoskydd

2022

0,4

40

Skumtvättlapp

2020

0,2

41

Skumtvättlapp

2021

0,4

42

Skumtvättlapp

2022

0,4

43

Våtservett

2022

0,1

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Inköpsstatistik visar att Malmö stad år 2022 köpte in minst 49,3 miljoner engångsartiklar av plast till en kostnad av 35,9 miljoner kronor. Det är 31,9 miljoner mindre än år 2021 och 16,1 miljoner mindre än år 2020 men 22,3 miljoner mer än år 2019. Det är framförallt vårdrelaterade artiklar där antalet inköpta artiklar samt kostnad för dessa har ökat. Ökningen antas bero på coronapandemin. I diagrammet visas fördelningen över de tio artiklar som stod för den största kostnaden under respektive år. Diagrammets totalsumma skiljer sig därför något från den verkliga totalsumman. Se även nyckeltalet "Engångsartiklar av plast inköpsantal".

Handskar stod för den största delen av den totala kostnaden för engångsartiklar av plast i Malmö stad år 2022, 24 miljoner kronor. Därefter följde inköp av munskydd, 4,8 miljoner kronor samt inköp av påsar och säckar 4,3 miljoner kronor. Det är framförallt antalet samt kostnaden av vårdrelaterade produkter som har lett till ökningen under år 2020 och 2021. Detta antas kunna härledas till coronapandemin.

Via upphandling och aktiv avtalsuppföljning finns stora möjligheter till miljövinster. Ett kontinuerligt arbete sker för att finna produkter med låg miljöpåverkan som motsvarar verksamheternas behov. Upphandlingsenheten tillsammans med representanter från olika förvaltningar, referensgrupper, adderar olika produkter till EKOT både när ett nytt avtal drar igång men även under avtalsperioden.

Kartläggning av vilka typer av engångsartiklar som används av Malmö stads verksamheter genomfördes med hjälp av inköpsstatistik och en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Inköpsstatistiken har erhållits av berörda leverantörer. Statistiken är för helåret 2019 samt för perioderna 2019-11-01 till 2020-10-31; 2020-11-01 till 2021-10-31 respektive 2021-11-01 till 2022-10-31.

Sannolikt köps en del engångsartiklar in utanför ramavtal. Dessa hamnar utanför statistiken. Artiklar som köps in från avtal utanför Malmö stads egna avtal finns inte med i statistiken. Det finns förmodligen även fler engångsartiklar av plast än dem som utredningen lyckats identifiera. Statistiken inkluderar inte produkter som förbrukas genom inköp av tjänster, så som exempelvis catering. Resultatet kan därför tolkas som att det är minst denna mängd som köps in.

Senast uppdaterad: 2023-10-31