Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk odling

Artikel

Det finns flera miljöfördelar med ekologisk odling jämfört med konventionell odling. Till att börja med så tillåts inte kemiska bekämpningsmedel på ekologiska odlingar, därför sprids heller inga kemiska bekämpningsmedel till sjöar och grundvatten från ekologiska odlingar. Istället används biologisk bekämpning som exempelvis rovinsekter och dessutom odlas olika grödor på åkern från år till år för att hålla ogräset i schack.

Konstgödsel som är en ändlig resurs och dessutom kräver mycket energi att framställa är inte tillåtet i ekologisk produktion. Likaså får inte genetiskt modifierade organismer användas i ekologisk produktion och det är förbjudet att tillsätta syntetiska tillsatser till ekologiska livsmedel.

Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden. Eftersom det finns fler blommande ogräs på ekologiska odlingar än besprutade så kommer mer insekter och fåglar, som äter insekterna, att trivas där.

Senast uppdaterad: 2021-06-01