Gå direkt till sidans innehåll

Återanvändning

Nyckeltal SE. 13.2. 10

Genom den kommunala förmedlingstjänsten "Malvin" underlättas återanvändningen av möbler, böcker, hjälpmedel och annan kontorsutrustning. Besparingen som uppstår då saker inte behöver köpas in redovisas här.

Återanvändning av saker inom den kommunala organisationen

Rad-id Datum Värde (miljoner kronor)

0

2015

3,2

1

2016

2,7

2

2017

1,5

3

2018

1,5

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Återanvändningsgraden har minskat sedan år 2015 och låg år 2018 på 1,5 miljoner kronor. Minskningen kan bland annat bero på att vissa delar av den kommunala organisationen numera har ett eget lager av möbler som förmedlas inom de egna förvaltningarna, vars besparingsresultat inte är känt. Uppgifter på besparingen för senare år finns ej att tillgå.

Malvin har dessutom inte haft någon långsiktig finansiering vilket har gjort att de inte kan planera verksamheten och varken marknadsföra sig mer i staden eller ta hand om alla de möbler stadens verksamheter vill göra sig av med.

Sedan den 11 februari 2019 gäller ett nytt avtal för Malmö stad som innebär att det blir enklare att köpa icke-nya möbler. Avtalet uppmuntrar till samarbete med Malmö stads interna service gällande renovering och förmedling av möbler.

Malvin startades år 2013 och är en intern förmedlingstjänst för inventarier som är tillgänglig för Malmö stads förvaltningar. Tjänsten kan beskrivas som ett internt "Blocket" där utrustningen förmedlas mellan förvaltningarna och återanvänds i stället för att kasseras.

Senast uppdaterad: 2023-11-20