Gå direkt till sidans innehåll

Matens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 13

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen.

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2ekv/kg livsmedel)

0

Totalt

2002

2,2

1

Totalt

2005

2,2

2

Totalt

2010

2,1

3

Totalt

2012

2,0

4

Totalt

2014

2,0

5

Totalt

2015

1,9

6

Totalt

2016

1,8

7

Totalt

2017

1,8

8

Totalt

2018

1,7

9

Totalt

2019

1,6

10

Totalt

2020

1,5

11

Totalt

2021

1,6

12

Totalt

2022

1,5

13

Totalt

2023

1,5

14

Tidigare beräkningssätt

2002

2,2

15

Tidigare beräkningssätt

2005

2,2

16

Tidigare beräkningssätt

2010

2,1

17

Tidigare beräkningssätt

2012

2,0

18

Tidigare beräkningssätt

2014

2,0

19

Tidigare beräkningssätt

2015

2,0

20

Växthusgasutsläpp

2015

1,9

21

Växthusgasutsläpp

2016

1,8

22

Växthusgasutsläpp

2017

1,8

23

Växthusgasutsläpp

2018

1,7

24

Växthusgasutsläpp

2019

1,6

25

Växthusgasutsläpp

2020

1,5

26

Växthusgasutsläpp

2021

1,6

27

Växthusgasutsläpp

2022

1,5

28

Växthusgasutsläpp

2023

1,5

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från den mat som serveras i skolor, förskolor och vårdboenden, som drivs inom Malmö stads organisation, har minskat sedan år 2002. De senaste åren har minskningen dock avstannat.

Observera att beräkningarna inte utfördes varje år, i början, utan först från och med år 2014. År 2015 infördes ett nytt upphandlings- och uppföljningssystem som även levererar uppgifter på utsläppen av växthusgaser relaterat till de inköpta livsmedlen. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år, som en jämförelse.

Livsmedel är en betydande källa till kommunens indirekta utsläpp av växthusgaser. När det gäller matens växthusgasutsläpp kommer dessa aldrig att kunna bli noll, eftersom all matproduktion genererar utsläpp och kommunen är skyldig att tillhandahålla måltider i flera typer av verksamheter. Utsläppen kan dock minskas på olika sätt, se exempel nedan.

Vissa utbildningsinsatser pågår inom Malmö stads organisation för att inspirera till minskade växthusgasutsläpp kopplade till maten. Två huvudsakliga områden lyfts speciellt, nämligen att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer, då dessa är mest effektiva för att minska matens klimatpåverkan.

Senast uppdaterad: 2024-02-01