Gå direkt till sidans innehåll

Matens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 13

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen.

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2ekv/kg livsmedel)

0

Totalt

2002

2,2

1

Totalt

2005

2,2

2

Totalt

2010

2,1

3

Totalt

2012

2,0

4

Totalt

2014

2,0

5

Totalt

2015

1,9

6

Totalt

2016

1,8

7

Totalt

2017

1,8

8

Totalt

2018

1,7

9

Totalt

2019

1,6

10

Totalt

2020

1,5

11

Totalt

2021

1,6

12

Totalt

2022

1,5

13

Tidigare beräkningssätt

2002

2,2

14

Tidigare beräkningssätt

2005

2,2

15

Tidigare beräkningssätt

2010

2,1

16

Tidigare beräkningssätt

2012

2,0

17

Tidigare beräkningssätt

2014

2,0

18

Tidigare beräkningssätt

2015

2,0

19

Växthusgasutsläpp

2015

1,9

20

Växthusgasutsläpp

2016

1,8

21

Växthusgasutsläpp

2017

1,8

22

Växthusgasutsläpp

2018

1,7

23

Växthusgasutsläpp

2019

1,6

24

Växthusgasutsläpp

2020

1,5

25

Växthusgasutsläpp

2021

1,6

26

Växthusgasutsläpp

2022

1,5

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från den mat som serveras i skolor, förskolor och vårdboenden, som drivs inom Malmö stads organisation, har minskat sedan år 2002. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av klimatgaser relaterade till matinköpen ska minska med 40 % till år 2020, vilket återfinns i "Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad".

Observera att beräkningarna inte utfördes varje år, i början, utan först från och med år 2014. År 2015 infördes ett nytt upphandlings- och uppföljningssystem som även levererar uppgifter på utsläppen av växthusgaser relaterat till de inköpta livsmedlen. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse.

En utvärdering av matpolicyn gjordes under år 2021 och den visar att växthusgasutsläppen kopplade till Malmö stads matinköp minskade med 30 % från år 2002 till 2020. I matpolicyn finns även ett mål att den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar ska vara klimatanpassad och ekologiskt samt etiskt certifierad vilket inte har uppnåtts. Se utvärderingen nedan för ytterligare information.

Vissa utbildningsinsatser pågår inom Malmö stads organisation för att inspirera till minskade växthusgasutsläpp kopplade till maten. Två huvudsakliga områden lyfts speciellt nämligen att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer.

Senast uppdaterad: 2023-10-31