Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 5

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012
Senaste värdet:
119,4 gCO2ekv/kWh (2022)
Utgångsvärde:
137 gCO2ekv/kWh (2012)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö minskade under år 2022 och uppgick till 119 gCO2ekv/kWh. Utsläppen har varierat under den redovisade tidsperioden men totalt sett minskat med 18 gCO2ekv/kWh. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå och har minskat från 76-79 gCO2ekv/kWh till 58 respektive 65 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen i ännu större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen från fjärrvärmen numera till 55 gCO2ekv/kWh medan de i Lund endast uppgår till 11 gCO2ekv/kWh. Redovisade växthusgasutsläpp avser både de som uppstår vid förbränningen och de som uppstår vid transport och produktion av bränslet.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det har varit i andra kommuner. Skillnaden har för Västerås del minskat och under de senaste åren försvunnit. Bränslemixen i Malmö och Västerås består idag endast av fossil eldningsolja till 2,6 respektive 1,6 procent. I Malmö utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 73 procent medan Västerås bränslemix utgörs av 29 procent avfall. I Stockholm och Göteborg är 2,3 respektive 5,1 procent fossila bränslen och 27 respektive 24 procent avfall. Avfall ingår inte i Lunds bränslemix men 0,1 procent utgörs av fossila bränslen, genom köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2023-10-31