Gå direkt till sidans innehåll

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE.1.2.5

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar statistik från fjärrvärmeleverantörerna i landet. De redovisade uppgifterna nedan är hämtade från deras redovisning och avser endast den ej miljömärkta fjärrvärmen.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö

Datakälla: Energiföretagen Sverige
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2012
Senaste värdet:
135 gCO2ekv/kWh (2021)
Utgångsvärde:
137 gCO2ekv/kWh (2012)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmen i Malmö har varierat under den redovisade tidsperioden och totalt sett knappt minskat mellan år 2012 och 2021. Stockholms och Göteborgs växthusgasutsläpp från fjärrvärmen ligger på en lägre nivå och har minskat från 76-79 gCO2ekv/kWh till 46 respektive 62 gCO2ekv/kWh under samma period. Västerås och Lunds fjärrvärmeleverantörer har båda minskat växthusgasutsläppen i ännu större utsträckning. I Västerås uppgår växthusgasutsläppen från fjärrvärmen numera till 59 gCO2ekv/kWh medan de i Lund endast uppgår till 10 gCO2ekv/kWh. Redovisade växthusgasutsläpp avser både de som uppstår vid förbränningen och de som uppstår vid transport och produktion av bränslet.

Fjärrvärmens växthusgasutsläpp i Malmö och Västerås har legat på en högre nivå jämfört med hur det har varit i andra kommuner men skillnaden har under de senaste åren minskat för Västerås del. Bränslemixen i Malmö och Västerås består idag endast av fossil eldningsolja till 1,4 respektive 0,9 procent. I Malmö utgör även avfall en stor del av bränslemixen, 73 procent medan Västerås bränslemix utgörs av 38 procent avfall. I Stockholm och Göteborg är 1,9 respektive 7,2 procent fossila bränslen och 24 respektive 23 procent avfall. Avfall ingår inte i Lunds bränslemix men 0,06 procent utgörs av fossila bränslen.

Många värmeleverantörer erbjuder även förnybar eller miljömärkt fjärrvärme. Här redovisas endast växthusgasutsläppen från den "vanliga" fjärrvärmen.

Senast uppdaterad: 2022-07-12