Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per kategori

Nyckeltal SE. 1.2. 3

Stockholm Environment Institute (SEI) har utvecklat Konsumtionskompassen, vilket är ett digitalt verktyg som kan åskådliggöra klimatpåverkan från hushållens konsumtion. Redovisade uppgifter, på växthusgasutsläppen från samtliga hushåll i Malmö kommun, hämtas från Konsumtionskompassen.

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person, kategori och år.

Datakälla: Malmö stad och SEI
Senaste värdet:
6,18 ton CO2-ekv/person (2019)
Utgångsvärde:
6,18 ton CO2-ekv/person (2019)
Målvärde 2030:
3,10 ton CO2-ekv/person (2030)

Kommentar

Växthusgasutsläppen orsakade av Malmöbornas konsumtion uppgick år 2019 till 6,2 ton koldioxidekvivalenter per person och fördelades enligt de nio här redovisade kategorierna. Mat står för 26 procent av Malmöbons utsläpp medan boende, med bostad, inredning och möbler orsakar nästan 18 procent av utsläppen. Transporter orsakar totalt sett 39,5 procent av Malmöbons utsläpp. Flyg står för den övervägande delen, 22 procent, bil för nästan 15 procent medan kollektivtrafik (tåg och buss) och cykel står för nästan 3 procent. De resterande 16,6 procenten orsakas av kläder och skor, rekreation och fritid samt övrigt. Offentlig konsumtion och investeringar ingår ej i dessa siffror. Se nulägesbeskrivningen ”Nulägesanalys Omställningsområde Klimatsmart konsumtion” för mer detaljerad information.

Kategorin Mat avser livsmedel, alkohol samt restaurang och hotellbesök. Kategorin Bostad inkluderar även bostadens uppvärmning och elanvändning. Kategorin Flyg inkluderar även höghöjdseffekt. Kategorin Övrigt innehåller bland annat hälsa; post- och telekommunikation; utbildning; varor och tjänster för hår- och skönhetsvård; andra varor för kropps- och skönhetsvård; smycken, klockor inkl. reparationer; personliga tillhörigheter till exempel resväskor, barnvagnar mm; personlig assistans; äldreomsorg och barnomsorg. Dessutom ingår där även försäkringstjänster.

Senast uppdaterad: 2023-11-20