Gå direkt till sidans innehåll

Matens växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 13

Beräkningar av växthusgasutsläppen relaterat till den mat som serveras i olika verksamheter som drivs inom Malmö stads organisation har under senare år tagits fram årligen.

Växthusgasutsläpp från mat serverad i Malmö stads verksamheter

Rad-id Utsläppsberäkning Senaste värdet (kg CO2ekv/kg livsmedel) Datum

0

Tidigare beräkningssätt

 2,0

2015

1

Växthusgasutsläpp

 1,5

2022

2

Totalt

 1,5

2022

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Växthusgasutsläppen från den mat som serveras i skolor, förskolor och vårdboenden, som drivs inom Malmö stads organisation, har minskat sedan år 2002. Det gröna fältet visar Malmös målnivå, att utsläppen av klimatgaser relaterade till matinköpen ska minska med 40 % till år 2020, vilket återfinns i "Policy för hållbar utveckling och mat för Malmö stad".

Observera att beräkningarna inte utfördes varje år, i början, utan först från och med år 2014. År 2015 infördes ett nytt upphandlings- och uppföljningssystem som även levererar uppgifter på utsläppen av växthusgaser relaterat till de inköpta livsmedlen. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse.

En utvärdering av matpolicyn gjordes under år 2021 och den visar att växthusgasutsläppen kopplade till Malmö stads matinköp minskade med 30 % från år 2002 till 2020. I matpolicyn finns även ett mål att den mat som serveras vid all representation som sker i tjänsten och vid alla evenemang som Malmö stad arrangerar ska vara klimatanpassad och ekologiskt samt etiskt certifierad vilket inte har uppnåtts. Se utvärderingen nedan för ytterligare information.

Vissa utbildningsinsatser pågår inom Malmö stads organisation för att inspirera till minskade växthusgasutsläpp kopplade till maten. Två huvudsakliga områden lyfts speciellt nämligen att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer.

Senast uppdaterad: 2023-10-31