Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i hamnsediment

Nyckeltal SE. 8.2. 2

Undersökningar av sediment i hamnbassänger i norra hamnområdet (provpunkter 1-8, A4-5 och B4-6) och i Limhamn (C3-4) har genomförts år 1993, 2001, 2007, 2013, 2018 och 2023 på uppdrag av Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kvicksilver i hamnsediment

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg TS)

0

Medelvärde

1993

0,82

1

Medelvärde

2001

0,38

2

Medelvärde

2007

0,32

3

Medelvärde

2013

0,36

4

Medelvärde

2018

0,27

5

Medelvärde

2023

0,24

6

1

1993

2,30

7

1

2001

0,56

8

1

2007

0,92

9

1

2013

1,30

10

1

2018

0,87

11

2

1993

0,53

12

2

2001

0,42

13

2

2013

0,24

14

2

2018

0,15

15

2

2023

0,13

16

3

1993

1,60

17

3

2001

0,39

18

3

2007

0,64

19

3

2013

0,100

20

3

2018

0,25

21

3

2023

0,34

22

4

1993

0,35

23

4

2001

0,40

24

4

2007

0,20

25

4

2013

0,17

26

4

2018

0,20

27

4

2023

0,21

28

5

1993

1,80

29

5

2001

0,28

30

5

2007

0,30

31

5

2013

0,22

32

5

2018

0,21

33

5

2023

0,28

34

6

1993

1,80

35

6

2001

0,87

36

6

2007

0,44

37

6

2013

1,74

38

6

2018

1,03

39

6

2023

1,27

40

7

1993

0,67

41

7

2001

0,36

42

7

2007

0,33

43

7

2013

0,31

44

7

2018

0,34

45

7

2023

0,39

46

8

1993

0,50

47

8

2001

0,41

48

8

2007

0,31

49

8

2013

0,38

50

8

2018

0,30

51

8

2023

0,094

52

A4

1993

0,050

53

A4

2001

0,19

54

A4

2007

0,061

55

A4

2013

0,070

56

A4

2018

0,057

57

A4

2023

0,080

58

A5

1993

0,26

59

A5

2001

0,32

60

A5

2007

0,30

61

A5

2013

0,27

62

A5

2018

0,083

63

A5

2023

0,056

64

B4

1993

0,040

65

B4

2001

0,20

66

B4

2007

0,088

67

B4

2013

0,050

68

B4

2018

0,077

69

B4

2023

0,074

70

B5

1993

0,57

71

B5

2001

0,57

72

B5

2007

0,24

73

B5

2013

0,14

74

B5

2018

0,11

75

B5

2023

0,16

76

B6

1993

0,27

77

B6

2001

0,16

78

B6

2007

0,085

79

B6

2013

0,16

80

B6

2018

0,052

81

B6

2023

0,079

82

C3

1993

0,33

83

C3

2001

0,18

84

C3

2007

0,33

85

C3

2013

0,050

86

C3

2018

0,020

87

C3

2023

0,082

88

C4

1993

1,60

89

C4

2001

0,36

90

C4

2007

0,29

91

C4

2013

0,28

92

C4

2018

0,33

93

C4

2023

0,24

94

C5

1993

0,43

95

C5

2001

0,42

96

C5

2007

0,33

97

C5

2013

0,31

98

C5

2018

0,26

99

C5

2023

0,20

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Generellt har kvicksilverhalterna i hamnsedimenten minskat sedan den första undersökningen år 1993. I tio av provpunkterna har dock halterna ökat mellan år 2018 och 2023.

Linjen till det gröna området visar Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. På samtliga av de femton provtagna stationerna år 2023 låg halterna över eller klart över bakgrundsvärdet.

Vid jämförelse med andra mätningar utförda på kustnära provtagningsstationer i öppet hav är halterna i hamnbassängerna betydligt högre. Detta beror delvis på att stationerna i öppet hav har mer sandiga sediment och därigenom sämre förmåga att binda till sig metaller jämfört med hamnsedimenten som innehåller mer organiskt material. Troligtvis beror de högre halterna i Malmös hamnområden också på en mer direkt belastning av metaller från tillförsel av dagvatten, fartygstrafik samt läckage från fartygsskrov.

Kvicksilver samt bly och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Senast uppdaterad: 2024-03-13