Gå direkt till sidans innehåll

Å24 Engångsartiklar av plast

Åtgärd SE. 8.7.10. 2

Upphandla bättre alternativ än engångsartiklar av plast.

Åtgärdsstatus:
Genomförs kontinuerligt Genomförs kontinuerligt
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Genomföra interna kommunikationsaktiviteter om att engångsartiklar bör undvikas i möjligaste mån.

Resultat

Olika avtal innehåller en olika stor mängd potentiella engångsartiklar av plast. Detta innebär att vissa år när vissa upphandlingar genomförs finns extra stor möjlighet att minska den totala mängden engångsartiklar av plast. Det av stadens kommunövergripande avtal som innehåller störst mängd engångsprodukter av plast är: Städkem-, hygien- och serveringsprodukter-avtalet. När detta avtal upphandlades 2019/2020 låg ett stort fokus på att byta ut engångsartiklar av plast mot andra alternativ. Vi kan vid uppföljning av stadens inköp av engångsartiklar se en skillnad när det kommer till dessa artiklar.

Exempel på insatser i upphandlingar under år 2022 är till exempel att i Frukt och grönt upphandlingen ställdes krav på att plastpåsar, folie och andra plastförpackningar ska undvikas. Till exempel att produkterna ska ligga löst i returbackarna om det inte påverkar kvaliteten eller hållbarheten negativt. I upphandlingen av blommor kravställdes att blommorna ska levereras i annat material än plast, till exempel papp. Detta innebär bland annat att cellofan inte ska användas. För att minska spridning av mikroplast kravställdes även att i första hand andra alternativ än oasis ska väljas, till exempel hönsnät. För det fall oasis krävs ska bionedbrytbar oasis användas, konventionell oasis får inte användas.

Ansvarig organisation
  • Stadskontoret
Senast uppdaterad: 2023-09-29