Gå direkt till sidans innehåll

N4 Seminariedeltagare

Nyckeltal SE. 8.7.2. 4

Antal politiker som deltagit på seminariet det senaste året (målvärde 50).

Antal politiker som deltagit på seminariet

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

0

Datakälla: projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete

Kommentar

Seminariet prioriterades år 2022 ner på grund av valår och en ny nämnd.

Senast uppdaterad: 2023-09-21