Gå direkt till sidans innehåll

N4 Seminariedeltagare

Nyckeltal SE. 8.7.2. 4

Antal politiker som deltagit på seminariet det senaste året (målvärde 50).

Antal politiker som deltagit på seminariet

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2022

0

1

2023

0

Datakälla: Projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete

Kommentar

Seminariet/utbildning av politiker har inte genomförts under år 2023, men planeras genomföras under 2024.

Senast uppdaterad: 2024-01-25