Gå direkt till sidans innehåll

N3 Genomförda åtgärder kommunikationsplan

Nyckeltal SE. 8.7.2. 3

Andel åtgärder som genomförts enligt den framtagna kommunikationsplanen (målvärde 100 procent).

Andel åtgärder i kommunikationsplanen som genomförts.

Datakälla: Projektledare för Malmö stads strategiska kemikaliearbete
Trend:
Försämring Försämring sedan 2022
Senaste värdet:
60 % (2023)
Utgångsvärde:
100 % (2022)
Mål:
100 %

Kommentar

60 % av aktiviteterna i kommunikationsplanen för år 2023 genomfördes. De som inte genomfördes var bland annat kopplade till införandet av kemikaliehanteringssystemet, som fördröjts till 2024. Arbetet med kemikaliesidorna på Komin har också skjutits upp till 2024, eftersom kommunikatörerna under hösten behövt prioritara arbetet med tillgänglighetsanpassning av malmo.se. Under året beslutade styrgruppen att engångsartiklar av plast inte ska följas upp årligen, därför har inte någon kommunikationsinsats genomförts kopplat till det området.

En sida på malmo.se med kemikaliesmarta tips för kultur och fritid är färdig. Sidorna för strategiskt kemikaliearbete på malmo.se har uppdaterats.

Arbetet med att anpassa e-utbildningen för grundskola och fritidsverksamhet till Malmö stad har påbörjats.

Senast uppdaterad: 2024-01-26