Gå direkt till sidans innehåll

Å5 Broschyr om kemikaliesmart vardag

Åtgärd SE. 8.7.2. 5

Ta fram broschyrer om kemikaliesmart vardag anpassad för Malmö stads förvaltningar och bolag.

Har broschyrer tagits fram?
Har broschyrerna kommunicerats till berörda förvaltningar?

Broschyrerna i denna åtgärd kommer ersättas av en digital version som kan uppdateras löpande.

Åtgärdsstatus:
Påbörjad Påbörjad
Styrdokument:

Handlingsplan Malmö stads strategiska kemikaliearb 2022-2030

Avslutas senast:
2023

Broschyrernas teman:
Skapande och återbruksmaterial
(förskole-, grundskole-, kultur- och miljöförvaltningen)
Kemisalar, lab och verkstäder
(grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildnings- samt miljöförvaltningen)
Skolor och fritidsgårdar
(fritids-, grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildnings- samt miljöförvaltningen)
LSS-boenden och särskilda boenden
(arbetsmarknads- och social-, funktionsstöds-, hälsa-, vård- och omsorgs-samt miljöförvaltningen)
Kemikaliesmart fordonsverksamhet
(Parkering Malmö och miljöförvaltningen)

Resultat

Broschyren Kemikaliesmart vardag för barn har sedan tidigare digitaliserats och återfinns på malmo.se. På sidan finns en version för kommunala förskolor och en för fristående förskolor. På denna sida finns även kemikaliesmarta tips för skapande och återbruksmaterial. Se länk "Kemikaliesmart vardag för barn" nedan.

Nu finns även en sida för kultur och fritid på malmo.se.

En e-utbildning för kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet är inköpt. Arbetet med att anpassa den till Malmö stad har påbörjats. Lansering sker troligen under 2024.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Senast uppdaterad: 2024-02-09