Gå direkt till sidans innehåll

Bekämpningsmedel

Åtgärdsområde SE. 8.7. 7

Riktlinjer för kemisk bekämpning och kommunikation

Bekämpningsmedel omfattar dels växtskyddsmedel och dels biocidprodukter.
Ett uppdrag att minska användningen genom så kallat integrerat växtskydd och förebyggande åtgärder finns via EU-lagstiftningen.

Rad-id Åtgärd Status Slutår Ansvar

Beslutad

0

Beslutad
Å17 Riktlinjer för kemisk bekämpning

Beslutad

2025

Miljöförvaltningen

Beslutad

1

Beslutad
Å18 Information till Malmöborna

Beslutad

2030

Miljöförvaltningen

Senast uppdaterad: 2023-09-29