Gå direkt till sidans innehåll

Olyckor med utsläpp av farligt ämne

Nyckeltal SE. 8.4. 1

Räddningstjänsten Syd har information om antal olyckor som sker årligen och uppgifterna nedan är hämtade från dem.

Antal olyckor med utsläpp av farligt ämne

Datakälla: Räddningstjänsten Syd
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1990
Senaste värdet:
14 stycken (2023)
Utgångsvärde:
72 stycken (1990)

Kommentar

Antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne minskade under år 2023 och uppgick till 14 stycken under detta år. Detta är det lägsta antalet olyckor med utsläpp av farligt ämne under hela perioden sedan år 1990. Sedan år 2019 har antalet olyckor legat under 25 stycken per år. Under år 2015 till 2017 uppgick de till cirka 60 stycken årligen medan de under åren 2009-2014 låg mellan 33 och 50 stycken. Före år 2009 var antalet olyckor med farligt ämne fler än 55 varje år och mellan år 1996 och 2005 var de som flest med en topp på 156 stycken år 1999.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör löpande förändringar i klassningssystemet och gjorde under år 2022 nya klassificeringar avseende händelser. Den tidigare händelsetypen "utsläpp av farligt ämne" finns ej längre utan har ersatts med "annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne". Detta kan framöver bland annat innebära att några fler händelser hamnar i den visade kategorin då även händelser avseende överhängande fara ska ingå.

Senast uppdaterad: 2024-03-12