Gå direkt till sidans innehåll

Nystartade företag

Nyckeltal SE. 12.2. 2

Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna. Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.

Antal nystartade företag i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Alla företagsformer

2010

2912

1

Alla företagsformer

2011

3068

2

Alla företagsformer

2012

2811

3

Alla företagsformer

2013

2909

4

Alla företagsformer

2014

2845

5

Alla företagsformer

2015

2813

6

Alla företagsformer

2016

2741

7

Alla företagsformer

2017

2783

8

Alla företagsformer

2018

2902

9

Alla företagsformer

2019

2804

10

Alla företagsformer

2020

3110

11

Alla företagsformer

2021

3382

12

Alla företagsformer

2022

3153

13

Tidigare beräkningssätt

1994

1040

14

Tidigare beräkningssätt

1995

1212

15

Tidigare beräkningssätt

1996

1383

16

Tidigare beräkningssätt

1997

1115

17

Tidigare beräkningssätt

1998

1255

18

Tidigare beräkningssätt

1999

1406

19

Tidigare beräkningssätt

2000

1489

20

Tidigare beräkningssätt

2001

1364

21

Tidigare beräkningssätt

2002

1416

22

Tidigare beräkningssätt

2003

1425

23

Tidigare beräkningssätt

2004

1606

24

Tidigare beräkningssätt

2005

1715

25

Tidigare beräkningssätt

2006

1871

26

Tidigare beräkningssätt

2007

2180

27

Tidigare beräkningssätt

2008

2199

28

Tidigare beräkningssätt

2009

2525

29

Tidigare beräkningssätt

2010

2788

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2022 uppgick antalet nystartade företag till 3153 stycken vilket är en minskning med 6,8 % jämfört med året innan. Antalet nystartade företag var däremot något högre än de var år 2020. De tio åren dessförinnan låg antalet på omkring 2800 per år i Malmö vilket är en hög nivå. Redovisningen avser alla företagsformer.

År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år 1994 och 2010.

Senast uppdaterad: 2023-11-20