Gå direkt till sidans innehåll

Sysselsatta inom miljöföretag i Malmö

Nyckeltal SE. 12.2. 1

Uppgifter på hur stor del av arbetskraften i kommunen som är sysselsatta inom miljöföretag finns att hämta hos SCB inom området miljöräkenskaper.

Andel av arbetskraften sysselsatta inom miljöföretag

Datakälla: SCB
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2003
Senaste värdet:
1,4 % (2015)
Utgångsvärde:
1,4 % (2003)

Kommentar

Andelen sysselsatta inom miljösektorn i Malmö har varierat en del genom åren. Under år 2015 minskade andelen till 1,4 procent vilket är samma nivå som år 2003 och 2004, de två första åren av den redovisade perioden. Statistiken om sysselsättningsandel i miljösektorn uppdateras ej per kommun av SCB längre.

SCB arbetar med att uppskatta miljösektorns omfattning i Sverige och i deras arbete används följande definition av miljösektorn:
"Industrin för miljövaror och tjänster består av aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, begränsar, minimerar eller återställer miljöförstöring till vatten, luft och jord samt även problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. Detta innefattar även renare teknologier samt varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resursanvändning."

Senast uppdaterad: 2023-10-31