Gå direkt till sidans innehåll

Nystartade företag

Nyckeltal SE. 12.2. 2

Näringslivskontoret tar årligen fram en årsrapport om hur läget är i Malmös näringsliv. Uppgifter på antalet nystartade företag är hämtade från denna. Statistik på kommunal nivå tas fram av SCB.

Antal nystartade företag i Malmö

Rad-id Nystartade företag Senaste värdet (stycken) Datum

0

Alla företagsformer

 3153

2022

1

Tidigare beräkningssätt

 2788

2010

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2022 uppgick antalet nystartade företag till 3153 stycken vilket är en minskning med 6,8 % jämfört med året innan. Antalet nystartade företag var däremot något högre än de var år 2020. De tio åren dessförinnan låg antalet på omkring 2800 per år i Malmö vilket är en hög nivå. Redovisningen avser alla företagsformer.

År 2010 förändrade SCB sättet som statistiken tas fram på. Värden för båda beräkningssätten redovisas därför för detta år som en jämförelse. Serien "tidigare beräkningssätt" visar på en kontinuerlig ökning av antalet nystartade företag i Malmö mellan år 1994 och 2010.

Senast uppdaterad: 2023-11-20