Gå direkt till sidans innehåll

Kemiska produkter

Nyckeltal SE. 12.3. 6

Kemikalieinspektionen har information om antal kemiska produkter som är importerade eller tillverkade av företag i Malmö och vilka år de är aktiva, det vill säga används. Uppgifterna nedan är hämtade därifrån.

Antal kemiska produkter anmälda till produktregistret av företag i Malmö

Datakälla: Kemikalieinspektionen
Trend:
Försämring Försämring sedan 1996
Senaste värdet:
13426 stycken (2021)
Utgångsvärde:
5883 stycken (1996)

Kommentar

Antalet aktiva kemiska produkter ökade något under år 2021 och uppgick till drygt 13 400 stycken. Detta var 500 färre än år 2016 då antalet var som högst under den redovisade perioden. I Malmö har antalet registrerade produkter varierat på en högre nivå sedan år 2016. Tidigare ökade de i princip varje år.

Totalt sett har antalet kemiska produkter som hanteras av företag i Malmö ökat med cirka 130 procent sedan år 1996. I Sverige som helhet hanteras ungefär tio gånger så många produkter men där har däremot ökningen bara uppgått till drygt 100 procent under samma tidsrymd.

En kemisk produkt ska anmälas till produktregistret senast den siste februari året efter införseln, tillverkningen eller namnbytet (av redan importerad produkt). Företagen ska sedan årligen rapportera om produkten fortfarande är aktiv och vilka mängder som hanteras. Endast produkter där den årliga volymen uppgår till minst 100 kg ska redovisas så mindre volymer ingår inte i statistiken. Totalt sett kan därför importen eller produktionen av dessa ämnen vara betydligt större än statistiken visar.

Statistiken baseras på att företaget som registrerat införsel/tillverkning av kemiska produkter är beläget i kommunen. Det är alltså hanteringen av kemiska ämnen vid företag i Malmö som visas i siffrorna. Den faktiska användningen av kemiska ämnen i kommunen, var de används eller var de blir tillgängliga, framgår inte av statistiken. En minskad import/tillverkning kan, grovt sett, ändå anses ha en viss positiv inverkan på minskad användning.

Senast uppdaterad: 2024-03-26