Gå direkt till sidans innehåll

Etiskt märkta varor

Nyckeltal SE. 12.3. 5

Uppgifter från kommunens ekonomisystem samt leverantörer sammanställs med avseende på etiskt märkta varor inom varugrupperna kaffe, te och bananer.

Andel inköpta varor med etisk märkning inom varugrupperna kaffe, te och bananer

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2006

0,5

1

Totalt

2008

19,8

2

Totalt

2009

39,7

3

Totalt

2010

45,5

4

Totalt

2011

51,7

5

Totalt

2012

62,3

6

Totalt

2013

70,1

7

Totalt

2014

72,4

8

Totalt

2015

67,9

9

Totalt

2016

71,6

10

Totalt

2017

72,2

11

Totalt

2018

87,0

12

Totalt

2019

87,6

13

Totalt

2020

85,8

14

Totalt

2021

82,7

15

Kaffe

2006

0,4

16

Kaffe

2008

22,6

17

Kaffe

2009

56,2

18

Kaffe

2010

58,4

19

Kaffe

2011

62,0

20

Kaffe

2012

76,0

21

Kaffe

2013

86,0

22

Kaffe

2014

89,0

23

Kaffe

2015

92,0

24

Kaffe

2016

88,0

25

Kaffe

2017

94,0

26

Kaffe

2018

99,0

27

Kaffe

2019

99,0

28

Kaffe

2020

99,0

29

Kaffe

2021

99,7

30

Kaffe

2022

88,6

31

Te

2008

17,6

32

Te

2009

25,4

33

Te

2010

40,6

34

Te

2011

42,0

35

Te

2012

49,0

36

Te

2013

58,0

37

Te

2014

62,0

38

Te

2015

74,0

39

Te

2016

67,0

40

Te

2017

70,0

41

Te

2018

81,0

42

Te

2019

84,0

43

Te

2020

84,0

44

Te

2021

86,0

45

Te

2022

69,8

46

Bananer

2008

10,0

47

Bananer

2009

14,0

48

Bananer

2010

17,0

49

Bananer

2011

22,0

50

Bananer

2012

27,0

51

Bananer

2013

38,0

52

Bananer

2014

31,0

53

Bananer

2015

28,0

54

Bananer

2016

34,0

55

Bananer

2017

7,6

56

Bananer

2018

36,0

57

Bananer

2019

34,0

58

Bananer

2020

18,0

59

Bananer

2021

19,7

60

Bananer

2022

81,0

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Andelen inköpta varor med etisk märkning har sammantaget inom varugrupperna kaffe, te och bananer ökat från 0,5 procent år 2006 till nästan 82,7 procent år 2021. Trenden avser ett viktat medelvärde utifrån inköpssumman för respektive varugrupp vilket även mätserien "Totalt" i nyckeltalets tabell ovan avser. Inköpen av etiskt certifierade livsmedel har i alla tre varugrupperna ökat procentuellt sett mellan år 2020 och 2021. Trots detta har den totala andelen etiskt certifierat sjunkit med några procentenheter under år 2021, vilket beror på att summan som utgörs av bananer har ökat. Därmed får den relativt låga siffran etiskt certifierade bananer ett större utslag på helheten. Fairtrade City-kansliet kommer under året att arbeta för att öka andelen etiskt certifierade bananer.

Statistiken baseras på uppgifter från kommunens ekonomisystem samt från och med år 2019 även på uppgifter från leverantörer av automater för dryck. Bananer i fruktkorgar ingår ej i statistiken.

Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, bör myndigheter ta hänsyn till miljö-, sociala- och arbetsrättsliga frågor när de gör en upphandling (4 kap, 3§). Om det behövs ska myndigheten också ställa särskilda arbetsrättsliga krav (17 kap, 4§).

Några av de etiska certifieringarna följer också definitionen av så kallad rättvis handel. Eftersom Malmö stad sedan 2006 är en Fairtrade City, åtar kommunen sig att arbeta för ökad andel inköp av rättvist handlade produkter. Läs mer om rättvis handel på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-02-21