Gå direkt till sidans innehåll

Andel ekologisk mjölk

Nyckeltal SE. 12.3. 2

Statistik på såld mängd ekologisk mjölk samt övrig mjölk har hämtats från Skånemejerier alltsedan år 2004.

Andel ekologisk mjölk av total mängd såld mjölk i Malmö

Rad-id Datum Värde (%)

0

2004

7,7

1

2005

8,1

2

2006

9,3

3

2007

11,3

4

2008

13,4

5

2009

15,1

6

2010

16,2

7

2011

21,1

8

2012

22,6

9

2013

17,8

10

2014

19,8

11

2015

21,2

12

2016

21,7

13

2017

23,3

14

2018

23,4

15

2019

22,5

16

2020

20,9

17

2021

22,1

18

2022

26,5

Datakälla: Skånemejerier

Kommentar

Andelen såld ekologisk mjölk ökade under år 2022 och låg på 26,5 %. Detta är det högsta värdet under den redovisade tidsperioden. För närvarande är därmed lite mer än en fjärdedel av all såld mjölk i Malmö, från Skånemejerier, ekologisk. Både volymen såld ekologisk mjölk och den totala volymen mjölk minskade dock under år 2022.

Senast uppdaterad: 2023-09-06