Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE. 5.3. 4

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningar vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Maxljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Totalt medel

2005

66,25

1

Totalt medel

2015

61,125

2

Totalt medel

2020

66,875

3

Käglinge rekreationsområde 1

1998

57

4

Käglinge rekreationsområde 1

2000

70

5

Käglinge rekreationsområde 1

2005

51

6

Käglinge rekreationsområde 1

2015

58

7

Käglinge rekreationsområde 1

2020

71

8

Käglinge rekreationsområde 2

2005

63

9

Käglinge rekreationsområde 2

2015

57

10

Käglinge rekreationsområde 2

2020

59

11

Klagshamns badplats

2005

84

12

Klagshamns badplats

2015

62

13

Klagshamns badplats

2020

76

14

Klagshamns udde

2005

79

15

Klagshamns udde

2015

62

16

Klagshamns udde

2020

67

17

Båtsmansgränd

2005

65

18

Båtsmansgränd

2015

62

19

Båtsmansgränd

2020

63

20

Gyllins trädgård

2005

63

21

Gyllins trädgård

2015

64

22

Gyllins trädgård

2020

63

23

Husie mosse

2005

65

24

Husie mosse

2015

69

25

Husie mosse

2020

72

26

Almåsa koloniområde

2005

60

27

Almåsa koloniområde

2015

55

28

Almåsa koloniområde

2020

64

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett har inga större förändringar skett med den maximala ljudnivån i de yttre tysta områdena i Malmö under den redovisade tidsperioden. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m. ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20