Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE. 5.3. 3

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Försämring Försämring sedan 1998
Senaste värdet:
68,625 dBA (2020)
Utgångsvärde:
63,333 dBA (1998)

Kommentar

Totalt sett har den maximala ljudnivån i de centrala stadsmiljöerna i Malmö ökat under den redovisade tidsperioden. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m. ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20