Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE. 5.3. 3

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Maxljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Totalt medel

1998

63,333

1

Totalt medel

2000

67,889

2

Totalt medel

2005

67,875

3

Totalt medel

2015

67,875

4

Totalt medel

2020

68,625

5

Pildammsparken 1

1998

61

6

Pildammsparken 1

2000

61

7

Pildammsparken 1

2005

77

8

Pildammsparken 1

2015

65

9

Pildammsparken 1

2020

65

10

Pildammsparken 2

1998

70

11

Pildammsparken 2

2000

68

12

Pildammsparken 2

2005

63

13

Pildammsparken 2

2015

64

14

Pildammsparken 2

2020

66

15

Slottsparken

1998

61

16

Slottsparken

2000

72

17

Slottsparken

2005

70

18

Slottsparken

2015

72

19

Slottsparken

2020

72

20

Kungsparken

1998

64

21

Kungsparken

2000

71

22

Kungsparken

2005

72

23

Kungsparken

2015

68

24

Kungsparken

2020

78

25

Beijers park

1998

62

26

Beijers park

2000

67

27

Beijers park

2005

69

28

Beijers park

2015

71

29

Beijers park

2020

69

30

Bulltofta rekreationsområde

1998

65

31

Bulltofta rekreationsområde

2000

64

32

Bulltofta rekreationsområde

2005

61

33

Bulltofta rekreationsområde

2015

64

34

Bulltofta rekreationsområde

2020

77

35

Rosengårdsfältet

1998

63

36

Rosengårdsfältet

2000

61

37

Rosengårdsfältet

2005

67

38

Rosengårdsfältet

2015

76

39

Kroksbäcksparken

1998

61

40

Kroksbäcksparken

2000

79

41

Kroksbäcksparken

2005

64

42

Kroksbäcksparken

2015

63

43

Kroksbäcksparken

2020

60

44

Djupadalsparken

1998

63

45

Djupadalsparken

2000

68

46

Djupadalsparken

2020

62

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har den maximala ljudnivån i de centrala stadsmiljöerna i Malmö ökat under den redovisade tidsperioden. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m. ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20