Gå direkt till sidans innehåll

Maxljudnivå i tysta ytterområden

Nyckeltal SE. 5.3. 4

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningar vid platserna i de yttre områdena i kommunen.

Maxljudnivå i tysta ytterområden i Malmö

Datakälla: Miljöförvaltningen
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2005
Senaste värdet:
66,875 dBA (2020)
Utgångsvärde:
66,25 dBA (2005)

Kommentar

Alla mätplatser utom en, i Käglinge rekreationsområde, tillkom år 2005 då undersökningen utökades med fler platser i de yttre delarna av kommunen. Totalt sett har inga större förändringar skett med den maximala ljudnivån i de yttre tysta områdena i Malmö under den redovisade tidsperioden. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Även speciella händelser, såsom soptömning, kranbilar, hundskall, flygplan m.m. ger på en del platser vid vissa tillfällen stora utslag på mätningarna. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20