Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE.5.3.1

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Mätområde Datum Värde (dBA)

0

Pildammsparken 1

1998

49

1

Pildammsparken 1

2000

49

2

Pildammsparken 1

2005

54

3

Pildammsparken 1

2015

51

4

Pildammsparken 1

2020

48

5

Pildammsparken 2

1998

50

6

Pildammsparken 2

2000

54

7

Pildammsparken 2

2005

48

8

Pildammsparken 2

2015

50

9

Pildammsparken 2

2020

46

10

Slottsparken

1998

50

11

Slottsparken

2000

53

12

Slottsparken

2005

48

13

Slottsparken

2015

53

14

Slottsparken

2020

52

15

Kungsparken

1998

51

16

Kungsparken

2000

51

17

Kungsparken

2005

47

18

Kungsparken

2015

51

19

Kungsparken

2020

51

20

Beijers park

1998

49

21

Beijers park

2000

52

22

Beijers park

2005

47

23

Beijers park

2015

54

24

Beijers park

2020

48

25

Bulltofta rekreationsområde

1998

57

26

Bulltofta rekreationsområde

2000

53

27

Bulltofta rekreationsområde

2005

54

28

Bulltofta rekreationsområde

2015

54

29

Bulltofta rekreationsområde

2020

52

30

Rosengårdsfältet

1998

55

31

Rosengårdsfältet

2000

54

32

Rosengårdsfältet

2005

47

33

Rosengårdsfältet

2015

56

34

Kroksbäcksparken

1998

51

35

Kroksbäcksparken

2000

46

36

Kroksbäcksparken

2005

44

37

Kroksbäcksparken

2015

51

38

Kroksbäcksparken

2020

43

39

Djupadalsparken

1998

45

40

Djupadalsparken

2000

45

41

Djupadalsparken

2020

40

42

Totalt medel

1998

50,778

43

Totalt medel

2000

50,778

44

Totalt medel

2005

48,625

45

Totalt medel

2015

52,5

46

Totalt medel

2020

47,5

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har inga större förändringar skett med den ekvivalenta ljudnivån i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-02-06