Gå direkt till sidans innehåll

Ljudnivå i tysta stadsmiljöer

Nyckeltal SE. 5.3. 1

Ljudmiljön på ett antal utvalda platser i Malmö har kartlagts vid fem tillfällen sedan år 1998. Här redovisas mätningarna vid de mest centrala platserna i staden.

Ekvivalent ljudnivå i tysta stadsmiljöer i Malmö

Rad-id Tyst stadsmiljö Senaste värdet (dBA) Datum

0

Pildammsparken 1

 48

2020

1

Pildammsparken 2

 46

2020

2

Slottsparken

 52

2020

3

Kungsparken

 51

2020

4

Beijers park

 48

2020

5

Bulltofta rekreationsområde

 52

2020

6

Rosengårdsfältet

 56

2015

7

Kroksbäcksparken

 43

2020

8

Djupadalsparken

 40

2020

9

Totalt medel

 47,5

2020

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt sett har inga större förändringar skett med den ekvivalenta ljudnivån i de centralt belägna tysta stadsmiljöerna i Malmö sedan år 1998. Skillnader i tidpunkt för mätningen, på året och på dagen, samt olika väderförutsättningar påverkar resultatet. Undersökningarna ger ändå en uppfattning av samhällsbullret på platserna.

De undersökta platserna valdes ut för att representera områden där ostördheten från stadsbuller bedömdes vara en del av upplevelsen. För ytterligare information om mätningarna och förhållandena vid mättillfällena se rapporterna nedan.

Senast uppdaterad: 2023-11-20