Gå direkt till sidans innehåll

Trafikbuller

Delområde SE. 5. 1

Statistik baserat på de tre bullerkartläggningar som utförts i Malmö redovisas här. Malmöbornas trafikbullerexponering, ljudmiljön utomhus på förskolor, skolor och gröna områden samt boende som berörs av bullerskyddsåtgärder visas.

Senast uppdaterad: 2022-07-12