Gå direkt till sidans innehåll

Buller

Huvudområde SE. 5

Buller är den typ av ljud som känns störande och som en helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller är olika från person till person. Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer i samhället.

Buller från alla typer av trafik, såsom väg-, flyg-, tåg- och båttrafik påverkar omgivningen i större eller mindre utsträckning. Buller kan ge upphov till sömnstörningar och koncentrationssvårigheter, det bidrar även till stress och minskad trivsel. Samhällsbuller ökar också risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Människors upplevda besvär av bullerstörningar är viktigt att kartlägga då varje individ uppfattar ljudstörningar på olika sätt och därmed är olika känsliga för buller.

Tysta områden, där ostördheten från stads- och samhällsbuller är en del av upplevelsen, är en viktig tillgång för invånarna i dagens samhälle. Människan mår bra av att vistas i tysta miljöer vilket kan ge ökad livskvalitet och främja hälsan i vid bemärkelse.

Senast uppdaterad: 2023-11-22