Gå direkt till sidans innehåll

Håll Sverige Rents kommunindex

Nyckeltal SE. 11.2. 6

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (placering)

0

Malmö stad

2015

12

1

Malmö stad

2016

27

2

Malmö stad

2017

18

3

Malmö stad

2018

27

4

Malmö stad

2019

30

5

Malmö stad

2020

27

6

Malmö stad

2021

28

7

Malmö stad

2022

8

8

Malmö stad

2023

9

9

Göteborgs stad

2015

3

10

Göteborgs stad

2016

11

11

Göteborgs stad

2017

20

12

Göteborgs stad

2018

43

13

Göteborgs stad

2019

6

14

Göteborgs stad

2020

26

15

Göteborgs stad

2021

85

16

Göteborgs stad

2022

17

17

Göteborgs stad

2023

7

18

Uppsala kommun

2015

16

19

Uppsala kommun

2016

8

20

Uppsala kommun

2017

16

21

Uppsala kommun

2018

18

22

Uppsala kommun

2019

11

23

Uppsala kommun

2020

29

24

Uppsala kommun

2021

24

25

Uppsala kommun

2022

18

26

Uppsala kommun

2023

14

27

Stockholms stad

2015

13

28

Stockholms stad

2016

9

29

Stockholms stad

2017

15

30

Stockholms stad

2018

22

31

Stockholms stad

2019

23

32

Stockholms stad

2020

20

33

Stockholms stad

2021

16

34

Stockholms stad

2022

5

35

Stockholms stad

2023

21

36

Helsingborgs stad

2015

2

37

Helsingborgs stad

2016

3

38

Helsingborgs stad

2017

2

39

Helsingborgs stad

2018

6

40

Helsingborgs stad

2019

47

41

Helsingborgs stad

2020

13

42

Helsingborgs stad

2021

163

43

Helsingborgs stad

2022

123

44

Helsingborgs stad

2023

11

45

Lunds kommun

2015

78

46

Lunds kommun

2016

22

47

Lunds kommun

2017

28

48

Lunds kommun

2018

16

49

Lunds kommun

2019

77

50

Lunds kommun

2020

115

51

Lunds kommun

2021

194

52

Lunds kommun

2022

29

53

Lunds kommun

2023

10

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2023 försämrades Malmö stads placering endast med en placering jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 9 bland Sveriges kommuner. Detta är den näst bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Helsingborg hamnade detta år på plats 10 medan Helsingborg förbättrade sin placering från plats 123 till plats 11.

Stockholm försämrade sin placering från plats 5 till plats 21. Göteborg och Uppsala förbättrade sina placeringar detta år och hamnade på plats 7 respektive 14.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun enbart av en jury. Indexet bygger numera också på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer samt på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2024-01-04