Gå direkt till sidans innehåll

Håll Sverige Rents kommunindex

Nyckeltal SE. 11.2. 6

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunrankning

Rad-id Stad Senaste värdet (placering) Datum

0

Malmö stad

 8

2022

1

Göteborgs stad

 17

2022

2

Uppsala kommun

 18

2022

3

Stockholms stad

 5

2022

4

Helsingborgs stad

 123

2022

5

Lunds kommun

 29

2022

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2022 förbättrades Malmö stads placering jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 8 bland Sveriges kommuner. Detta är den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Helsingborg hamnade detta år på plats 123 medan Lund förbättrade sin placering från plats 194 till plats 29.

Stockholm förbättrade sin placering till plats 5 vilket är den bästa placering de har haft. Även Göteborg och Uppsala förbättrade sina placeringar detta år och hamnade på plats 17 respektive 18.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun enbart av en jury. Indexet bygger numera också på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer samt på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2023-10-03