Gå direkt till sidans innehåll

Håll Sverige Rents kommunindex

Nyckeltal SE. 11.2. 6

Håll Sverige Rent gör årligen en enkätundersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning. Info om Malmös placering hämtas från publiceringen av denna redovisning.

Placering i Håll Sverige Rents kommunrankning

Rad-id Mätområde Datum Värde (placering)

0

Malmö stad

2015

12

1

Malmö stad

2016

27

2

Malmö stad

2017

18

3

Malmö stad

2018

27

4

Malmö stad

2019

30

5

Malmö stad

2020

27

6

Malmö stad

2021

28

7

Malmö stad

2022

8

8

Göteborgs stad

2015

3

9

Göteborgs stad

2016

11

10

Göteborgs stad

2017

20

11

Göteborgs stad

2018

43

12

Göteborgs stad

2019

6

13

Göteborgs stad

2020

26

14

Göteborgs stad

2021

85

15

Göteborgs stad

2022

17

16

Uppsala kommun

2015

16

17

Uppsala kommun

2016

8

18

Uppsala kommun

2017

16

19

Uppsala kommun

2018

18

20

Uppsala kommun

2019

11

21

Uppsala kommun

2020

29

22

Uppsala kommun

2021

24

23

Uppsala kommun

2022

18

24

Stockholms stad

2015

13

25

Stockholms stad

2016

9

26

Stockholms stad

2017

15

27

Stockholms stad

2018

22

28

Stockholms stad

2019

23

29

Stockholms stad

2020

20

30

Stockholms stad

2021

16

31

Stockholms stad

2022

5

32

Helsingborgs stad

2015

2

33

Helsingborgs stad

2016

3

34

Helsingborgs stad

2017

2

35

Helsingborgs stad

2018

6

36

Helsingborgs stad

2019

47

37

Helsingborgs stad

2020

13

38

Helsingborgs stad

2021

163

39

Helsingborgs stad

2022

123

40

Lunds kommun

2015

78

41

Lunds kommun

2016

22

42

Lunds kommun

2017

28

43

Lunds kommun

2018

16

44

Lunds kommun

2019

77

45

Lunds kommun

2020

115

46

Lunds kommun

2021

194

47

Lunds kommun

2022

29

Datakälla: Håll Sverige Rent

Kommentar

Under år 2022 förbättrades Malmö stads placering jämfört med året innan och Malmö hamnade på plats 8 bland Sveriges kommuner. Detta är den bästa placeringen Malmö haft i Håll Sverige Rents kommunindex. Helsingborg hamnade detta år på plats 123 medan Lund förbättrade sin placering från plats 194 till plats 29.

Stockholm förbättrade sin placering till plats 5 vilket är den bästa placering de har haft. Även Göteborg och Uppsala förbättrade sina placeringar detta år och hamnade på plats 17 respektive 18.

Håll Sverige Rent har sammanställt kommunindexet sedan år 2015. Tidigare utsågs årets Håll Sverige Rent-kommun enbart av en jury. Indexet bygger numera också på kommunens deltagande i olika nätverk och kampanjer samt på en nationell enkät med frågor angående nedskräpning.

Senast uppdaterad: 2023-10-03